Vinstfri

De något missvisande sikt resulterar från en oprecis översättning av den engelska termen 'royalty-fri', som skulle översätta som ' licensavgiften fritt'. Uttrycket "licensfritt" fortsätter dock att användas, eftersom det länge har etablerats i mediebranschen. Det bör inte förväxlas med gratis licenser eller det offentliga området .

Detta står i kontrast till den licensbaserade användningsprocessen, där licenstagaren förvärvar ett rumsligt, temporärt, applikationsmässigt eller innehållsbegränsat (så kallat enkelt eller exklusivt ) tillstånd att använda ett verk genom att betala en licensavgift .

Se även

Individuella bevis